Get Adobe Flash player

Gömülü 20 Yaş Dişleri

Gömük 20 Yaş Çekimi

18 yaşından itibaren çıkmaya başlayan, alt ve üst çenenin en arkasında yer alan üçüncü büyük azı dişlere 20 yaş dişi denmektedir. Halk arasında akıl dişi olarak da bilinmektedir. Her bir yarım çenede birer adet olmak üzere toplamda dört tanedir.

Binlerce yıldır insanların yeme alışkanlıklarında gerçekleşen değişimden dolayı ağız ve çene yapısı küçülmüş ve 20 yaş dişleri  var olan çene yapımıza sığmaz durumu gelmiştir. Birçok kişide 20 yaş dişleri ağızda çıkacak yer bulamadıkları için gömük kalmaktadır. Gömük 20 yaş diş çekimi cerrahi yöntemlerle bu dişlerin çekimi ve buna bağlı sorunların giderilme işlemidir.

İşlem nasıl yapılır?

1) Gömük 20 yaş diş sinirleri ve etrafındaki dokular lokal olarak hissizleştirilir.
2) Çene kemiğinde gerekli aşındırma işlemleri yapılır.
3) Gömük 20 yaş dişin pozisyonu ve köklerinin yapısı dişin tek parça olarak çekilmesine engelse diş uygun parçalara ayrılır.

4) Dişin  tek ya da çok parça olarak çekimi yapılır.
5) Çevre dokularda  varsa apseli alanlar temizlenir.

6) Dikiş atılarak işlem sonlandırılır.

7) Enfeksiyon oluşmasını engellemek için uygun antibiyotik tedavisi uygulanır.

Her gömük 20 yaş dişi çekilmelimidir?

Kesinlikle hayır. Tersine sorun oluşturan ve sorun oluşturabilecek gömük 20 yaş dişleri çekilmelidir.  Çene kemiğinde gömük kişiye rahatsızlık vermeyen pasif 20 yaş dişleri dikkatle incelenmeli, diğer dişlere ve ağıza zarar veremeyeceği tespit edilirse bu dişlerin çekimine girilmemelidir. Aksi halde hekim ne kadar istememede sorunsuz bir ağızda çekim sonrası sorunlar oluşabilir.  Her gömük 20 yaş dişi çekilir diye bir kural yoktur.

Sadece Antibiyotik kullansam olmaz mı?

Antibiyotikler sadece kısa bir süre için rahatlama sağlayabilirler. Toplumumuzda bilinçsiz ve çok çeşitli antibiyotik kullanımı yaygın olduğundan, alınan antibiyotikler şikayetlere yol açan mikroorganizmalara her zaman etki etmeyebilir. Üstelik etkili olsalar bile, gerçek problemi ortadan kaldıramazlar. Diğer bir deyişle, antibiyotik alınsa da probleme yol açan diş hala ağızdadır.

Nekadar sürede çekilir

Vakaların zorluğu kişilerde farklı farklı olduğu için, herkes için aynı zaman verilememekte ama ortalama 30 -60 dakikayı bulmaktadır 

Gömük 20 yaş dişlerinin oluşturduğu sorunlar?

1) En temel sorun var olan dişleri sıkıştırması ve bu dişleri çarpıklaştırarak ortodontik soruna yol açmalıdır.


2)  Çıkamayan 20 yaş dişlerinin çevresinde sürme apsesi denilen iltihapsal bir alan oluşur. Bu da ağrı ve şişliğe neden olabilir.


3) Ağız içerisinde temizlenemeyen diş eti cepleri meydana gelebilir bundan ötürü koku ve çürük oluşabilir.


4) Yatay pozisyondaki 20 yaş dişleri önündeki sağlıklı dişin köküne zarar verebilir ve hatta bu dişin kökünü eritebilir.


5) Çıkamayan 20 yaş dişleri özellikle kadınlarda çenenin ve ağzın istenmeyen bir şekilde büyümesine yol açabilir.


6) Zamanında müdahale edilmemiş iltihaplı 20 yaş dişlerinin çevresindeki iltihap çene kemiğini eriterek sinir kanalına kadar gidebilir. Bu iltihap sinir kanalını bloke ederse alt dudakta uyuşukluğa neden olabilir.


7) Çıkamayan alt 20 yaş dişleri üstündeki diş eti dokusunda yaygın ödem oluşturarak çiğneme zorluğu yaratır. Bu nedenli şiddetli ağrılara yol açabilir.


8) Çıkamayan 20 yaş dişleri o bölgedeki kasların spazmına neden olarak ağzın yeterince  açılmaması gibi bir soruna hatta kimi durumlarda çene kilitlenmesine yol açabilir.

20 yaş diş çekiminde başarıyı etkileyen faktörler?

1)  Hekimin deneyim, uzmanlık, bilgi ve becerisi çok önemlidir.


2) Üst 20 yaş dişleri sinüs boşluğuna, alt 20 yaş dişleri sinir kanalına çok yakındır. Hatta vakaları  30%unda bu dişlerin kökleri sinüs boşluğu ya da sinir kanalı içerisindedir. Cerrahi çekim sırasında kişinin sinüs boşluğuna ya da sinir kanalına zarar verilirse ciddi komplikasyonlar oluşur.  (sinüs iltihaplanması, sinüs delinmesi, sinir kanalı zedelenmesi, sinir kanalı zedelenmesine bağlı geçmeyen uyuşukluk gibi ciddi komplikasyonlar)


3) Gömük 20 yaş diş çekiminde mümkün olan en minimal cerrahi yöntemler tercih edilmelidir. Aksi halde çekim sonrası çok ağrılı bir süreç yaşanabilir. Şiddetli ağrı ile beraber ciddi şişlik, çene kilitlenmesi, çekim bölgesinde kronik enfeksiyon, çekim bölgesinin iyileşememesi gibi bir çok sorun oluşabilir.


4) Çekim sırasında kontrolsüz güç uygulanırsa 20 yaş dişinin önündeki diş ciddi hasar alabilir.  Hasar gören dişte  kanal tedavisini zorunlu kılabilir.


5) 20 yaş diş çekim sırasında yeni atravmatik yöntemler tercih edilirse cerrahi aşındırma işlemleri çene kemiğinden ziyade çekilecek diş üzerinde yapılırsa sonuç daha başarılı olur.


6) Operasyon esnasında soğutma amaçlı kullanılan su, steril serum fizyolojik yada distile su olmalıdır ki operasyon sahası steril kalabilsin ve bir takım enfeksiyonların  önüne geçilebilsin.


7) Çekim sonrasında hasta  6-8 saat süreyle soğuk kompres uygularsa oluşabilecek şişlik kısmen engellenmiş olur.


8) Hastanın ilaçlarını düzenli kullanması ve hekimin tavsiyelerine uyması başarıyı etkileyen faktörlerden biridir.

 

Unutulmaması gereken her vaka kendi içinde değerlendirileceğinden sizin kolaylıkla çekilen bir dişiniz bir başkasında aynı kolaylıkla çekilemeyebilir.

end faq

Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2013 
Özel Serteser Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

  "Site içeriğindeki bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi,teşhis koyması yerine geçemez."

"Sıkça Sorulan Sorular Bilgileri  Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)'nin resmi sayfasından alınmıştır."